De olifant in de kamer

De olifant in de kamer

Het is crisis in de landbouw. Na jarenlang wegkijken zitten we nu met een ernstige stikstofcrisis. De biodiversiteit is om zeep, bouwprojecten liggen stil en boeren protesteren. Er wordt gesproken van een noodtoestand. De overheid onderhandelt met de boeren, industrie en milieuorganisaties. Maar één belangrijke partij ontbreekt aan de onderhandeltafel! Geef jij de dieren een stem?

Teken de petitie!

De vergeten dieren

De term ‘landbouwcrisis’ is een verkeerde naam: het is een dierencrisis. Het probleem is ontstaan door de miljoenen varkens, kalfjes, koeien, kippen en andere dieren die al tientallen jaren lijden in de vee-industrie.

Door de stikstofcrisis is er ineens veel aandacht voor hun uitstoot maar nog steeds niet voor de dieren zélf. Niemand heeft oog voor de olifant in de kamer.

Grijp deze kans

De stikstofcrisis biedt een enorme kans om het dierenwelzijn structureel te verbeteren. Al jarenlang horen we politieke beloftes over een ‘dierwaardige’ veehouderij, maar er is al die tijd nog niets veranderd. Alles blijft zoals het is en de dieren kwijnen nog steeds weg in overvolle betonnen stallen.

Het landbouwbeleid van de toekomst wordt NU bepaald. Miljarden euro’s belastinggeld worden verdeeld, maar de dieren zitten niet aan de onderhandeltafel.

Help ons om hun stem te laten horen!

Er is GEEN toekomst voor een veehouderij met dieren in kooien.
Er is GEEN toekomst voor een veehouderij die dieren hun staarten, snavels en hoorns afneemt.
Er is GEEN toekomst voor een veehouderij waar dieren niet naar buiten mogen.
Er is GEEN toekomst voor een veehouderij waar dieren niet kunnen wroeten, scharrelen of grazen.

Dit is het moment. Teken de petitie op de website van Varkens in Nood en geef de dieren een stem!

De afgelopen twee decennia besteedde de overheid al miljarden euro's aan maatregelen voor verduurzaming van de veehouderij en voor vermindering van uitstoot door de veesector. Onderzoek van Dier&Recht en Varkens in Nood toont aan dat deze maatregelen in praktijk nauwelijks blijken te werken en in veel gevallen een negatieve impact hebben op dierenwelzijn. We moeten NU in actie komen en voorkomen dat er wéér subsidie naar dieronvriendelijke maatregelen gaat!

Deel deze campagne