Zijn plofkippen goed voor het milieu?

Er wordt wel eens beweerd dat de plofkip goed is voor het milieu, juist omdat deze in dichte stallen opgesloten zit en weinig ruimte inneemt. Maar is dit ook zo?

De bepalende factor wat betreft ruimtegebruik is niet de ruimte die de kip heeft, maar de ruimte die nodig is voor de productie van het veevoer. Volgens onafhankelijk onderzoek in 2011 verricht door het milieubureau CE Delft ten behoeve van onze SuperWijzer app (inmiddels overgenomen door Questionmark) scoort de gangbare kip (de plofkip) voor milieu een dikke onvoldoende, namelijk  een 3. Dit komt doordat deze kippen veevoer krijgen dat grotendeels bestaat uit soja afkomstig uit met name het Amazonegebied. Het Amazonegebied heeft een enorme biodiversiteit (rijkheid aan soorten dieren en planten) en iedere hectare die omgehakt wordt voor de teelt van soja geeft een groot verlies aan natuur en milieu. 

De biologische kip scoort beter op milieu omdat zij minder foute soja eet. Datzelfde geldt voor klimaatverandering: door het omhakken en verbranden van oerwoud komt veel CO2 vrij en worden de longen van de aarde, die CO2 omzetten in zuurstof aangetast. Overigens scoort de gangbare kip niet alleen slecht op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu en klimaatverandering maar ook op volksgezondheid. 

Door het enorme antibioticagebruik hebben de kippen allerlei resistente bacteriën, die zich op het vlees, in de mest, in oppervlaktewater, etc. bevinden. De bedreiging van de volksgezondheid door resistente bacteriën zoals MRSA en ESBL op kip neemt ieder jaar toe. Kortom, plofkippen zijn niet goed voor het milieu, evenmin voor het dierenwelzijn en de volksgezondheid.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht