Wat is een goed dierenwelzijn?

Bij het maken van SuperWijzer hebben wij 13 dierenwelzijnsdeskundigen gevraagd om het welzijn van onze voedseldieren en de verschillende keurmerken te beoordelen.

Hun breed gedragen conclusie is dat het dier, zoals het leeft in de vrije natuur, het beste dierenwelzijn heeft. Deze dieren leven immers naar hun aard, kunnen hun natuurlijke behoeften uiten en zijn optimaal aangepast aan de omstandigheden. Hiermee wordt niet gezegd dat deze dieren in een paradijs leven, maar het is (in praktische zin) voor dieren het hoogst haalbare. Wilde haas krijgt van deze deskundigen voor dierenwelzijn dan ook een score 9; maar geen 10 omdat hazen soms lijden aan honger, ziektes of op stressvolle manier aan hun einde komen (jacht). Ook biologische schapen en koeien en dieren die in een natuurgebied gehouden worden, krijgen een score 9; zij lijden niet aan honger maar worden wel – meer dan wilde dieren – beperkt in hun gedrag. De productiedieren scoren vrijwel allemaal veel lager. Gangbare kip, kalkoen, konijn en eend, scoren een 1 op een schaal van 1 tot 10.

Dier&Recht/Varkens in Nood is van mening dat dieren - in ruil voor het feit dat ze hun vrijheid kwijt zijn en geslacht worden - ten minste een goed leven dienen te hebben gehad. Een goed leven betekent dat het dierenwelzijn minimaal een zeven scoort met SuperWijzer. Dat zijn bijvoorbeeld het biologische varken, het Rondeel ei, de Label Rouge kip en het biologische rund. Maar niet de biologische kip en de melkkoe. Vlees met een Beter Leven keurmerk met één of twee sterren haalt onze norm niet. Vlees met één Beter Leven ster scoort zelfs soms onvoldoende. We raden dan ook af deze producten te kopen. Desalniettemin staan wij niet afwijzend tegen dit initiatief omdat de Dierenbescherming probeert de ondergrens van haar keurmerk steeds verder omhoog te krijgen.

Zie voor de verdere overwegingen de Universele Verklaring van de Rechten van het Productiedier en voor de scores voor allerlei soorten dieren SuperWijzer.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht