Erfelijke aandoeningen

Naam Oplopend sorteren Categorie
Vitamine K coagulopathie (bloederziekte) Hart en bloedvaten
Urticaria Pigmentosa (abnormale reactie van het afweersysteem in de huid) Afweersysteem
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) Nieren & urinewegen
Tritrichomonas foetus (dikke darmontsteking als gevolg van een parasitaire infectie) Maag, darm & lever
Tricuspidaalklepmalformatie (afwijking aan de rechter hartklep) Hart en bloedvaten
Tandresorptie – FORL, Tooth Resorption, TR (oplossen van tanden en kiezen) Skelet
Spondylose (vergroeiing van de rugwervels) Skelet
Spinale Musculaire Atrofie (SMA) (degeneratie van zenuwen) Zenuwstelsel
Schimmelinfectie (Dermatofytose) Huid en haar
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) Overige aandoeningen
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) Ogen
Primaire seborroe (overmatige afscheiding van talg) Huid en haar
Polycystic Liver Disease (PLD) (cystelever) Maag, darm & lever
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) Nieren & urinewegen
Peritoneopericardiale hernia diafragmatica (aangeboren versmelting van middenrif met het hartzakje) Overige aandoeningen
Patella luxatie (losse knieschijf) Bewegingsapparaat
Niemann Pick Disease (sphingomyelinase deficiëntie polyneuropathie) (zenuwaantasting) Stofwisselingsziekte
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) Afweersysteem
Nasopharyngeale poliep (poliep in keel, neus en/of gehoorgang) Keel Neus Oor
Mucopolysaccharidose VI - ernstige vorm (MPS VI) (voortschrijdende verslechtering van het hoornvlies en het netvlies in combinatie met skeletafwijkingen) Stofwisselingsziekte
Mitralisklepmalformatie (afwijking aan de linker hartklep) Hart en bloedvaten
Mastceltumor (kanker van specifieke afweercellen) Tumoren
Manxsyndroom (problemen als gevolg van staartloosheid Manx) Zenuwstelsel
Maligne Lymfoom (Lymfeklierkanker) Tumoren
Malassezia dermatitis (infectie met gisten) Huid en haar
Lysosomal Storage Disease / a-mannosidose (stapelingsziekte/stofwisselingsziekte) Stofwisselingsziekte
Hypotrichose in combinatie met korte levensverwachting (geringe of ontbrekende haargroei) Huid en haar
Hypokaliëmische myopathie (aanvalsgewijze spierzwakte) Overige aandoeningen
Hypochondrodysplasie of osteochondrodysplasie (OCD)(afwijkende botgroei en kraakbeenontwikkeling) Skelet
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) Hart en bloedvaten
Hyperthyreoïdie (overproductie van schildklierhormoon) Hormoonsysteem
Hyperaldosteronisme (overproductie van aldosteron) Hormoonsysteem
Hydrocephalus (waterhoofd) Zenuwstelsel
Heupdysplasie (HD) (ontwikkelingsstoornis heup) Skelet
Hereditaire congenitale doofheid (erfelijke aangeboren doofheid) Oren
Hemofilie type B (bloederziekte) Bloed
Haarloosheid (naaktkat) Huid en haar
GM1 / GM2 gangliosidosis (degeneratie van zenuwen) Stofwisselingsziekte
Glycogeenstapelingsziekte (GSD IV stofwisselingsziekte) Overige aandoeningen
Gedeeltelijke haarloosheid (rex-vacht) Huid en haar
Fibrosarcoom (kwaadaardige bindweefselkanker) Tumoren
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) Overige aandoeningen
Erfelijke myopathie (spierziekte) Overige aandoeningen
Epifysiolyse van de heupkop (stoornis in de ontwikkeling van de heup) Skelet
Epidermolysis bullosa (blaarvorming van huid en slijmvlies) Huid en haar
Eosinofiel granuloom complex (huidaandoening door een abnormale reactie van het afweersysteem) Afweersysteem
Entropion (naar binnen krullende oogleden) Ogen
Dystocia (moeilijke geboorte) Voortplantingsorganen
Dilatatieve cardiomyopathie (DCM) (hartziekte door wijde en slappe hartspier) Hart en bloedvaten
Diabetes mellitus (suikerziekte) Hormoonsysteem
Cutane asthenia (bindweefselaandoening) Ehlers Danlos Syndroom (EDS) Huid en haar
Cryptorchidie (niet ingedaalde zaadbal) Voortplantingsorganen
Corneasequester (oogaandoening) Ogen
Chronische nieraandoening (langdurig nierfalen) Nieren & urinewegen
Cataract (staar) Ogen
Burmese head defect – Frontonasale dysplasie (afwijkend hoofd bij de Burmees) Skelet
Brachycefalie (kortschedeligheid) brachycefaal obstructief syndroom (BOS) Ademhalingsstelsel
Borstkasmisvormingen Skelet
Basaalceltumor (vorm van huidkanker) Huid en haar
Atriumseptumdefect (lekkage in het tussenschot van het hart) Hart en bloedvaten
Atopie (omgevingsallergie) Huid en haar
Astma Ademhalingsstelsel
Anaalkliercarcinoom (kwaadaardige kanker van de anaalklier) Tumoren
Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) Nieren & urinewegen