Petitietekst wetgeving paardenhouderij

Aan minister Carola Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de situatie van paarden die op een onnatuurlijke manier gehuisvest zijn. Veel paarden staan dagenlang afgezonderd in stallen, en zijn daardoor eenzaam en gestrest. Ook paarden in particulier bezit die ‘s zomers buiten staan, zijn regelmatig eenzaam: bijna 20 procent van deze paarden lijdt aan een vorm van eenzaamheid.

Structureel leed als gevolg van het isoleren van paarden
Paarden zijn kuddedieren die op basis van hun instinct dringend behoefte hebben aan sociaal contact. Uitsluitend naar andere paarden kijken zonder ze aan te kunnen raken, is niet voldoende om aan deze behoefte te voldoen. Elkaar kunnen besnuffelen en krabbelen, samen ruwvoer kunnen eten: het zijn basisvoorwaarden voor het welzijn van ieder paard. Dit betekent dat paarden de mogelijkheid van fysiek contact moeten hebben tijdens het loslopen, en dat ze elkaar moeten kunnen zien tijdens het ruwvoer eten in de stal.

Huidige aanpak werkt niet
De huidige wetgeving is onvoldoende specifiek om paardenwelzijn te garanderen. Zowel de dierenpolitie als de NVWA grijpen niet in als paarden langdurig afgezonderd zijn. Het dierenleed dat hieruit voortkomt, is enorm en structureel. De huisvesting van paarden móét wettelijk geregeld worden zodat er gehandhaafd kan worden.

De huidige aanpak van informeren en aanmoedigen werkt niet. Al sinds 2011 worden hiertoe acties gevoerd, en nog steeds staan veruit de meeste paarden in afzondering.

Bovendien zijn lang niet alle paardeneigenaren verbonden aan een belangenorganisatie die hen kan informeren. De enige manier om alle paardeneigenaren tot het aanhouden van minimale huisvestingsnormen te bewegen, is door middel van wetgeving.

Paarden zijn wezens met gevoel en ze hebben, óók in de Nederlandse wet, een eigen waarde los van hun nut voor de mens. Ze moeten door de wet beschermd worden tegen omstandigheden die hen hinderen in het uiten van hun natuurlijke gedrag. We willen wetgeving waarin ten minste aandacht is voor het faciliteren van fysiek contact en vrije beweging.

Mijn oproep
Als minister van landbouw hebt u de paarden onder uw hoede. Ze hebben uw zorg nodig, laat ze niet nog langer in eenzaamheid verkommeren! We vragen u om te zorgen voor minimale wetgeving, waarin is opgenomen:

  • dat alle paarden in een stabiele kudde opgroeien, zodat ze de juiste sociale vaardigheden opdoen;
  • dat alle paarden iedere dag minstens vier uur vrij bewegen in de buitenlucht (loslopend), mét soortgenoten, op een terrein dat groot genoeg is om een sprintje te trekken en om elkaar uit de weg te gaan;
  • dat er voor dekhengsten en voor paarden die niet sociaal zijn of medische klachten hebben, een persoonlijk stappenplan wordt opgesteld ten behoeve van hun resocialisatie, waarbij het uiteindelijke doel is dat ze in staat zijn om dagelijks minstens vier uur in vrijheid fysiek contact te hebben met soortgenoten;
  • dat daarbij duidelijk vastgelegd wordt dat dagelijks fysiek contact een noodzakelijke ethologische behoefte is, en dat uitsluitend snuffel- of zichtcontact onvoldoende is op de lange termijn;
  • dat het verboden is om een paard in volledige afzondering of in een volledig gesloten box te houden.

Dergelijke wetgeving stelt de NVWA en de dierenpolitie in staat te handhaven op de primaire, natuurlijke behoeften van paarden. Het stellen van minimumnormen is noodzakelijk!

Ik roep u op om dringend actie te ondernemen.

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken voor wetgeving tegen eenzaamheid bij paarden!

Paarden zijn kuddedieren, die veel bewegingsvrijheid en fysiek sociaal contact nodig hebben. Ik roep de minister op om door middel van wetgeving de meest essentiële behoeften van paarden te waarborgen.

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dier&Recht gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, wij verstrekken deze niet aan derden. Wanneer je je telefoonnummer hebt ingevuld, kan het zijn dat we je telefonisch benaderen met de vraag ons verder te steunen. Als je dit niet op prijs stelt, stuur ons dan een e-mail op info@dierenrecht.nl.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht