Petitietekst houdverbod

Aan minister Carola Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de voortdurende verwaarlozing van dieren op probleemboerderijen. Op deze boerderijen, die als ‘risicobedrijven’ nota bene bekend zijn bij de NVWA, is het structurele dierenleed vaak enorm. De huidige aanpak van pappen en nathouden neemt de dieren onvoldoende in bescherming en dat is niet acceptabel. Dieren zijn wezens met gevoel en hebben, óók in de Nederlandse wet, een eigen waarde los van de mens. Ze verdienen een veel betere bescherming dan ze nu krijgen. Er is onmiddellijk actie van u nodig: maak het mogelijk om bij structurele overtredingen snel een houdverbod op te kunnen leggen.

Structureel leed op risicobedrijven
Risicobedrijven staan vanwege ernstige overtredingen van de dierenwelzijnswetten onder speciale aandacht van de NVWA. Ze krijgen gemiddeld twee keer per jaar een inspecteur op bezoek en blijven vaak jarenlang een risicobedrijf. Ondanks dit scherpe toezicht is de situatie op de bedrijven vaak schrijnend. Dat blijkt uit rapporten van inspecteurs en dierenartsen: ernstig vermagerde dieren door gebrek aan voer; dieren die geen drinkwater krijgen; kreupele en verwonde koeien die geen diergeneeskundige zorg krijgen; kadavers tussen de levende dieren; sterk vervuilde stallen waar dieren gedwongen worden in hun eigen mest te staan en te slapen. Het is dieronterend.

Handhaving faalt
Het is duidelijk dat de huidige aanpak van inspecties, waarschuwingen, aansporingen en herinspecties niet werkt. De bedrijven blijven met regelmaat de wet overtreden en de dieren zijn de dupe. Mishandeling van dieren en het niet geven van noodzakelijke verzorging zijn zware overtredingen van de Wet dieren.

Zorg nodig
Als minister van Landbouw staan deze dieren onder uw hoede, ze hebben uw zorg nodig en moeten met spoed van deze lijdensweg gered worden. Ook de overtreders hebben hulp nodig, want vaak zijn zij al lang niet meer in staat om voor dieren te zorgen, in veel gevallen door psychische of financiële problemen. De voortdurende dierenmishandeling schaadt hen ook.

Mijn oproep
Duizenden dieren op risicobedrijven hebben uw hulp nodig. Langdurige dierverwaarlozers moet met spoed verboden worden om nog dieren te houden. De NVWA moet zelfstandig een houdverbod kunnen invoeren, een houdverbod moet als zelfstandige maatregel worden ingevoerd, en er zou een speciale officier van justitie moeten worden aangesteld die zich 100% richten op dierenwelzijnszaken.

Ik roep u op een einde te maken aan dit structurele dierenleed onder toeziend oog van de NVWA!

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken voor een houdverbod voor dierverwaarlozers!

Ik wil dat langdurige dierverwaarlozers met spoed wordt verboden om nog dieren te houden. Duizenden dieren lijden hierdoor structureel en dat is onaanvaardbaar. Ik wil dat de minister daarom zo snel mogelijk ingrijpt om dit onnodige dierenleed te beëindigen.

Deze actie is afgelopen op dinsdag 10 december. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

Meer doen voor de kalveren?

Word donateur

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht