Petitietekst ‘Stop langeafstandstransporten met pasgeboren kalfjes’

Geachte commissarissen,
 

In Europa worden ieder jaar meer dan 1 miljoen kalveren van slechts enkele weken oud over grote afstanden vervoerd. Van de 1,5 miljoen kalveren die jaarlijks in Nederland worden vetgemest en geslacht, wordt meer dan de helft geïmporteerd. Een zinloos gesleep met veel te jonge dieren, zeker gezien 95 procent van het Nederlandse kalfsvlees bestemd is voor het buitenland.

Een aantal Nederlandse eurocommissarissen deed begin mei een dringend verzoek aan de Europese Commissie om de kalfsvleessector overeind te houden met financiële steun. Maar voordat hiervoor miljoenen worden vrijgemaakt, kan beter kritisch worden gekeken of deze bijzonder dier- en milieuonvriendelijke sector nog bestaansrecht heeft in haar huidige vorm.

In het kader van de Farm to Fork-strategie wil de Europese Commissie het Europese voedselsysteem de komende jaren immers radicaal verduurzamen. Onderdeel hiervan is een herziening van de Europese Transportverordening (1/2005). Het transport van piepjonge kalveren over grote afstanden is daarbij een van de belangrijkste misstanden om aan te pakken.

Vleeskalveren gaan op transport als ze 14 tot 21 dagen oud zijn. Het zijn dan nog zuigelingen, met een nauwelijks ontwikkeld immuunsysteem. Tijdens het transport worden ze blootgesteld aan grote temperatuurverschillen. Ze krijgen geen voeding en regelmatig ook geen water. De dieren verliezen veel gewicht en komen vaak uitgeput en uitgedroogd aan op hun bestemming. Regelmatig raken kalveren gewond en sommige sterven zelfs tijdens transport.

Vanwege hun slechte weerstand zijn kalveren bovendien erg gevoelig voor infecties. Omdat de kalveren op transport gaan met soortgenoten van talloze andere bedrijven, worden ze blootgesteld aan allerlei verschillende ziektekiemen. Veel kalveren lopen dan ook infectieziektes op tijdens het transport. Kalveren die over lange afstanden zijn getransporteerd, hebben regelmatig antibioticakuren nodig tegen longontsteking en diarree.

Kalvertransporten gaan gepaard met zeer veel dierenleed. Hoe langer het transport duurt, hoe zwaarder de beproeving. Ik roep u daarom op om zo snel mogelijk een verbod in te stellen op alle langeafstandstransporten voor zuigelingen. Het lot van deze kwetsbare dieren ligt in uw handen.

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken tegen langeafstandstransporten!

Er moet een einde komen aan het zinloze gesleep van piepjonge kalveren! Ik roep de Europese Commissie op transporten langer dan 8 uur te verbieden.

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dier&Recht gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, wij verstrekken deze niet aan derden. Wanneer je je telefoonnummer hebt ingevuld, kan het zijn dat we je telefonisch benaderen met de vraag ons verder te steunen. Als je dit niet op prijs stelt, stuur ons dan een e-mail op info@dierenrecht.nl.
Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht