Petitietekst kalversterfte

Ik luid de noodklok over de torenhoge kalversterfte in de melkveehouderij. Eén op de zeven kalveren crepeert op de boerderij. Het gaat om naar schatting 325.000 dieren per jaar. De sterfte is in de afgelopen jaren continu toegenomen: in 2009 was de kalversterfte volgens experts al te hoog met 9% en inmiddels is dit opgelopen tot ruim boven de 13%.

Het kan anders
Volgens experts is een sterfte van 5% tot 7% bij een goede voorziening van biest of als het kalf bij de koe blijft realistisch.

Mijn verzoek aan Campina
In de melkveehouderij gaat het alleen nog om een maximale productie, die sinds het wegvallen van de quotering met steeds lagere opbrengsten gepaard gaat. De gevolgen voor de dieren zijn onacceptabel. Ik vraag FrieslandCampina, verreweg Nederlands grootste zuivelbedrijf, daarom met klem haar verantwoordelijkheid te nemen en direct maatregelen te treffen tegen het massaal creperen van kalfjes.

Te nemen maatregelen
FrieslandCampina moet eisen stellen aan haar melkleveranciers om de sterfte onder kalveren terug te dringen. Dit past uitstekend in de duurzaamheidsstrategie van Campina, vastgelegd onder de naam ‘route 2020’. Daarom vraag ik u om maatregelen te nemen, zoals:

  • Het vaststellen van een maximale kalversterfte, in eerste instantie 10% en vervolgens naar een meer acceptabel percentage van 5-7 %.
  • Bedrijven met een kalversterfte hoger dan 10% krijgen verplichte begeleiding.
  • Bonussen voor bedrijven met een kalversterfte lager dan 7%.
  • Registratie van de kalversterfte per bedrijf, bijvoorbeeld via de Continue Diergezondheidsmonitor.
  • De introductie van kalf bij de koe zuivel, te beginnen bij biologische zuivel.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken nu tegen de torenhoge kalversterfte!

Kalfjes op een melkbedrijf worden gezien als een bijproduct en krijgen veel te weinig aandacht. Hierdoor sterven jaarlijks 325.000 dieren; een aantal dat ieder jaar hoger wordt.

Er moet nú iets gebeuren. Daarom wil ik dat FrieslandCampina, die veruit de grootste zuivelproducent van Nederland is, eindelijk haar verantwoordelijkheid neemt en maatregelen treft om een einde te maken aan het creperen van onze kalfjes!

Deze actie is afgelopen op vrijdag 24 maart om 16:00 uur. Het is helaas niet meer mogelijk om te tekenen.

De petitie is op woensdag 26 april aangeboden aan de FrieslandCampina en LTO.

Meer doen voor de kalveren?

Word donateur

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht