Petitietekst harde, gladde vloeren

Aan minister Carola Schouten,
 

Ik maak me grote zorgen over de vele misstanden in de Nederlandse kalverhouderij, en het structurele dierenleed dat daaruit voortkomt. De manier waarop de 1,5 miljoen kalveren in Nederland worden gehuisvest, is een ernstige aantasting van hun welzijn.

Harde, gladde vloeren
Kalveren brengen hun hele leven door op harde, glibberige roostervloeren van hout of beton, zonder stro of andere bodembedekking. Het liggen op een harde ondergrond veroorzaakt gewrichtsproblemen bij een groot deel van de kalveren. Bij het staan en lopen, glijden ze uit op de roosters, die glibberig zijn door mest en urine. Dit leidt tot verwondingen en zelfs kreupelheid. Bewegen en spelen is nauwelijks mogelijk.

Het natuurlijke gedrag van kalveren wordt ernstig gefrustreerd door de afwezigheid van bodembedekking in de stal, en door het feit dat weidegang hun onthouden wordt.

Geen verandering sinds 2007
Het is bijzonder schrijnend om vast te stellen dat er niets is veranderd sinds de Dierenwelzijnsnota van 2007, waarin werd aangekondigd dat rubbermatten voor vleeskalveren verplicht gesteld zouden worden. Dit terwijl uit een grootschalig onderzoek in opdracht van uw ministerie in 2017 duidelijk naar voren is gekomen dat vloeren met rubbermatten veiliger en comfortabeler zijn voor kalveren, en het risico op gewrichtsproblemen verminderen. Kalveren bleken op dergelijke vloeren veel meer speelgedrag te vertonen dan op de huidige harde, glibberige vloeren.

Mijn oproep
De Nederlandse kalverhouderij veroorzaakt enorm veel kalverleed. Daar moet een einde aan komen. De financiële belangen van de kalversector mogen niet zwaarder wegen dan de primaire levensbehoeften van de dieren. Kalveren hebben recht op:

  • bodembedekking van rubbermatten of stro;
  • weidegang;
  • voldoende bewegings- en speelruimte.

Ik roep u op om kalveren fatsoenlijk te huisvesten!

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken voor betere huisvesting van kalveren!

Het is misdadig dat 1,5 miljoen kalveren hun hele (korte) leven lang op harde, vieze, gladde vloeren moeten doorbrengen. Kalveren hebben recht op een beter leven. Ik eis fatsoenlijke huisvesting!

Vul je gegevens in en klik op 'verstuur'.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht