Onze successen

staffordshire bull terriër

40% van de rashonden krijgt last van één of meer erfelijke aandoeningen. Dier&Recht pakt malafide hondenfokkers aan. Onze juristen zijn gespecialiseerd in dierenrecht en hebben al vele gedupeerde hondeneigenaren succesvol juridisch bijgestaan. Hieronder staan een aantal zaken die wij hebben behandeld.

Lees verder...

Cavalier

Dier&Recht lanceerde de eerste RashondenWijzer ter wereld, een overzicht van erfelijke aandoeningen bij 99 hondenrassen in Nederland. De RashondenWijzer werd meer dan 2 miljoen keer geraadpleegd en zette de rashondenwereld op zijn kop.

Lees verder...

Betere wetgeving fokken voor gezelschapsdieren

Er is ongelooflijk veel mis met rashonden in Nederland. Een drama voor de hondjes zelf, maar ook voor hun teleurgestelde baasjes. Dier&Recht vecht voor het welzijn van de rashond en helpt bedrogen eigenaren. Mede dankzij Dier&Recht zijn er nu strengere regels voor alle rashondenfokkers!

Lees verder...

Kalfje

Dier&Recht startte een petitie tegen het doodspuiten van lichte maar verder gezonde kalfjes en de import van zwaardere kalfjes uit landen als Polen en Litouwen. In korte tijd zetten ruim 28.000 mensen hun handtekening. In reactie op de maatschappelijke onrust presenteerde de melkveesector een plan om een einde te maken aan het doodspuiten van lichte maar verder gezonde kalfjes. Het plan is een doorbraak te noemen, mede omdat er hierdoor minder kalveren geïmporteerd hoeven te worden.

Lees verder...

Einde martelbad 350 miljoen kippen per jaar

Tot voor kort werden bijna alle kippen op gruwelijke wijze geslacht. Dier&Recht kwam in actie tegen de martelpraktijken in kippenslachterijen. Dankzij een lange adem, de steun van donateurs en een vastberaden team boekten we een groot succes voor miljoenen kippen. Maar we zijn er nog niet.

Lees verder...

Rapporten leiden tot vragen in Tweede Kamer en Europees Parlement

Dierenwelzijnswetten worden op grote schaal overtreden. Dit blijkt uit uitgebreid onderzoek van stichtingen Dier&Recht en Varkens in Nood. Voor de tweede keer inventariseerden de stichtingen tientallen wetenschappelijke publicaties over de dagelijkse praktijken in de vee-industrie en legden deze naast de wetgeving voor de dieren.

Lees verder...

Veetransporteurs houden zich beter aan de wet

Inspecteurs van Varkens in Nood en Dier&Recht volgden helse veetransporten door heel Europa, legden afschuwelijke taferelen vast op film en veroorzaakten zo enorme opschudding bij publiek en politiek. Het resultaat: de miljoenen varkens die Nederland elk jaar exporteert, worden nu op een iets diervriendelijkere manier vervoerd.

Lees verder...

Einde aan mishandeling op veemarkten

Enkele jaren geleden bracht stichting Dier&Recht undercover beelden naar buiten van ernstige dierenmishandeling op de veemarkten in Utrecht en Leeuwarden.

Lees verder...

Foto-expo confronteert tienduizenden Nederlanders

Varkens in Nood wil samen met Dier&Recht het trieste leven van vergeten dieren zichtbaar maken. In een prachtige, maar confronterende foto-expositie vertellen we het verhaal van de dieren in de Nederlandse vee-industrie.

Lees verder...

Supermarkten stappen massaal over op weidemelk

Een koe in de wei is geen vanzelfsprekendheid meer. Veel koeien worden opgesloten in stallen, net als vleesvarkens en kippen. Eén op de vier koeien komt nooit meer buiten en dit worden er steeds meer.

Lees verder...

Misstanden NVWA

Voedselschandalen, gesjoemel in slachterijen, slechte controles; het is niet iets van alleen de laatste jaren. Door misstanden aan het licht te brengen, veroorzaken we beweging bij de politiek, overheid en in de vleessector.

Lees verder...

Half miljoen zeugen lijdt minder honger

Miljoenen kippen en varkens in de vee-industrie hebben chronisch honger. Het gaat hier om de ouders van onze vleeskippen en vleesvarkens. Zij worden op een hongerdieet gezet om meer nakomelingen te produceren.

Lees verder...

Dier&Recht bracht naar buiten dat op Nederlandse boerderijenmeer dan 13% van de kalfjes om het leven komen voor ze een jaar oud zijn. Meer dan 41.000 mensen tekenden onze petitie. De NVWA zegde toe meer inspectie te gaan uitoeren en FrieslandCampina en LTO beloofden maatregelen om de toenemende sterfte terug te dringen.

Lees verder...

paarden in de wei

Onderzoek maneges
Begin 2018 deed Dier&Recht onderzoek naar het welzijn van paarden op maneges. Het onderzoek was gericht op de verschillen tussen de natuurlijke behoeftes van paarden en de gebruikelijke manieren van huisvesten. Verschillende knelpunten kwamen aan bod, zoals het te lang in dichte stallen staan, het tekort aan ruwvoer en het gemis aan sociaal contact. Deze misstanden kwamen uitgebreid aan bod in het nieuws en zijn ook door de paardensector zelf opgemerkt. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), waarbij ongeveer een derde van de maneges is aangesloten, nam de klachten zeer serieus op. Meerdere malen hebben we met hen besproken hoe het welzijn kan verbeteren op de maneges die bij hen zijn aangesloten. Er is ook een brief gestuurd naar de betrokken maneges met informatie over hoe zij kunnen verbeteren en daar is door een aantal van hen zeer goed op gereageerd. Drie maneges die voorheen geen FNRS lid waren zijn lid geworden bij de FNRS, dit betekent dat ze zich committeren aan hogere welzijnseisen dan het wettelijk minimum.  Ook heeft één manege door onze campagnebeelden de smalle stands eerder dan gepland, vervangen door iets grotere boxen.

Politieke acties en informeren
Dier&Recht heeft met de campagne de bewustwording over paardenwelzijn een grote impuls gegeven en de druk opgevoerd om de leefomstandigheden van paarden te verbeteren. Onze petitie voor minimale wetgeving in de paardenhouderij werd ruim 25.000 ondertekend. Naar aanleiding van ons onderzoek zijn Kamervragen gesteld en is een Algemeen Overleg gehouden met minister Schouten. Helaas komt er voorlopig geen wet voor paardenhouders en is de handhaving nog steeds minimaal, het is dus belangrijk om door te gaan met het informeren van paardeneigenaren en het openbaren van misstanden in de sector!

Niet alleen manegepaarden zijn de klos
De problemen met de huisvesting blijven niet beperkt tot manegepaarden. Het onderzoek van Dier&Recht toont aan dat ruim de helft van de gestalde paarden op maneges, eigendom is van particulieren. Deze dieren komen vaak nog minder uit hun stal dan manegepaarden. Sommige paarden staan zelfs jaren achtereen eenzaam binnen in de stal en mogen sporadisch rollen in een stoffige binnenbak.

Na de voorlichting aan maneges is het nu zaak om het paardenwelzijn onder de aandacht te brengen van particulieren en de paardensport! Help je mee?

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht