Onze successen

Minister Schouten kondigt vandaag nieuwe handhavingsregels aan voor het fokken van designer cats zoals de Bambino Sphynx. Hiermee geeft ze een belangrijk signaal aan fokkers die doelbewust katten met ernstige gezondheidsproblemen fokken. Zonder twijfel is dit het resultaat van de jarenlange strijd van Dier&Recht.

 

Lees verder...

Eindelijk zijn er normen voor het fokken van rashonden voor de minimale lengte van de snuit. Hierdoor zal het uiterlijk van populaire honden als de Franse Bulldog en de Mopshond drastisch veranderen. En hun gezondheid verbeteren.

Lees verder...

Het slachten van dieren in het laatste trimester van de dracht is voor landbouwminister Carola Schouten niet langer acceptabel; zij gaat de wet wijzigen.

Lees verder...

paarden in de wei

Begin 2018 deed Dier&Recht onderzoek naar het welzijn van paarden op maneges. Het onderzoek was gericht op de verschillen tussen de natuurlijke behoeftes van paarden en de gebruikelijke manieren van huisvesten.

Lees verder...

staffordshire bull terriër

40% van de rashonden krijgt last van één of meer erfelijke aandoeningen. Dier&Recht pakt malafide hondenfokkers aan. Onze juristen zijn gespecialiseerd in dierenrecht en hebben al vele gedupeerde hondeneigenaren succesvol juridisch bijgestaan. Hieronder staan een aantal zaken die wij hebben behandeld.

Lees verder...

Kalfje

Dier&Recht startte een petitie tegen het doodspuiten van lichte maar verder gezonde kalfjes en de import van zwaardere kalfjes uit landen als Polen en Litouwen. In korte tijd zetten ruim 28.000 mensen hun handtekening. In reactie op de maatschappelijke onrust presenteerde de melkveesector een plan om een einde te maken aan het doodspuiten van lichte maar verder gezonde kalfjes. Het plan is een doorbraak te noemen, mede omdat er hierdoor minder kalveren geïmporteerd hoeven te worden.

Lees verder...

Einde martelbad 350 miljoen kippen per jaar

Tot voor kort werden bijna alle kippen op gruwelijke wijze geslacht. Dier&Recht kwam in actie tegen de martelpraktijken in kippenslachterijen. Dankzij een lange adem, de steun van donateurs en een vastberaden team boekten we een groot succes voor miljoenen kippen. Maar we zijn er nog niet.

Lees verder...

Veetransporteurs houden zich beter aan de wet

Inspecteurs van Varkens in Nood en Dier&Recht volgden helse veetransporten door heel Europa, legden afschuwelijke taferelen vast op film en veroorzaakten zo enorme opschudding bij publiek en politiek. Het resultaat: de miljoenen varkens die Nederland elk jaar exporteert, worden nu op een iets diervriendelijkere manier vervoerd.

Lees verder...

Einde aan mishandeling op veemarkten

Enkele jaren geleden bracht stichting Dier&Recht undercover beelden naar buiten van ernstige dierenmishandeling op de veemarkten in Utrecht en Leeuwarden.

Lees verder...

Foto-expo confronteert tienduizenden Nederlanders

Varkens in Nood wil samen met Dier&Recht het trieste leven van vergeten dieren zichtbaar maken. In een prachtige, maar confronterende foto-expositie vertellen we het verhaal van de dieren in de Nederlandse vee-industrie.

Lees verder...

Supermarkten stappen massaal over op weidemelk

Een koe in de wei is geen vanzelfsprekendheid meer. Veel koeien worden opgesloten in stallen, net als vleesvarkens en kippen. Eén op de vier koeien komt nooit meer buiten en dit worden er steeds meer.

Lees verder...

Half miljoen zeugen lijdt minder honger

Miljoenen kippen en varkens in de vee-industrie hebben chronisch honger. Het gaat hier om de ouders van onze vleeskippen en vleesvarkens. Zij worden op een hongerdieet gezet om meer nakomelingen te produceren.

Lees verder...

Nieuw beleid van de overheid verbiedt  om honden met te korte snuiten te blijven kruisen. Kortsnuitige honden lijden onder chronische aandoeningen en kunnen niet natuurlijk geboren worden. Dier&Recht roept alle rasverenigingen op die kortsnuiten fokken, dit voorbeeld te volgen. Commedia, de vereniging van fokkers van Mopshonden, stopt daarom per direct met het fokken van Mopshonden. 

Veel meer kortsnuitige rassen
Volgens recent gepubliceerde criteria moet de snuit van een hond minimaal een derde van de kop zijn. Dat betekent het einde van de Mopshond zoals die nu gefokt wordt, maar bijvoorbeeld ook van de populaire Engelse- en Franse Bulldog en nog wel twintig andere rassen. In een verklaring stelt het ministerie van LNV dat inspecteurs van de NVWA beginnen met de concrete handhaving.

Goed voorbeeld
Commedia wacht handhaving niet af en staakt direct de fokkerij. In EditieNL geeft voorzitter Arjan Sterk uitleg. De rasvereniging wil er alles aan doen om zich in het vervolg wel aan de wet te houden en gezonde honden te fokken.

Op de site zegt de vereniging: Aangezien het ministerie van mening is dat het fokken met honden met schadelijke uiterlijke kenmerken al verboden is vanaf het inwerking treden van het besluit houders van dieren (2014), moeten we ook concluderen dat onze interne reglementen voor een deel in strijd waren en zijn met dit besluit. Het VFR (verenigingsfokreglement) is op dit moment in zijn geheel niet van kracht, omdat fokken tot nader orde verboden is.

Resultaat jarenlange strijd
Dier&Recht strijdt al jaren tegen het fokken van honden zonder snuit en is blij met het besluit van Commedia, die hierin wereldwijd een voortrekkersrol inneemt. Hans Baaij, directeur van Dier&Recht: “We blijven de druk erop houden, ook bij andere rasverenigingen voor kortsnuiten, en dienen waar nodig handhavingsverzoeken in tegen fokkers die blijven fokken met honden met te korte snuiten.” 

Uitleg over het stoplichtsysteem fokkerij
Het ministerie gebruikt een stoplichtsysteem. Rood geldt voor honden met een snuitlengte korter dan een derde van de schedel, zoals de Mopshond en Engelse en Franse Bulldog. Fokken met deze honden is per direct verboden. Groen staat voor een snuitlengte van de helft van de schedel, waarmee wel gefokt mag worden. Voor oranje geldt een overgangsregeling: honden met een snuitlengte tussen een derde en de helft van de schedel mogen nog worden gebruikt voor de fok, mits ze voldoen aan andere criteria die aan het fokken gesteld worden.

Wil je helpen schadelijke uiterlijke kenmerken bij rashonden te voorkomen, meld je aan voor de nieuwsbrief en doneer!

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht