Nieuwsartikelen

17 april 2020 12:01

Op 1 juni 2019 verbood Australië het zeetransport van levende schapen naar het Midden-Oosten tussen juni en half september. Het verbod blijft ook dit jaar van kracht, dat betekent dat er jaarlijks 1 miljoen minder schapen worden blootgesteld aan de verschrikkingen van de levende export over zee.

Lees verder...

16 april 2020 12:51

Door sluiting van horeca en flink minder vraag uit het buitenland, zijn er momenteel te veel vleeskalveren en raken de stallen overvol. Het is heel onverstandig om door te gaan met het importeren en opfokken van vleeskalveren, maar toch is dat precies wat er gebeurt.  

Lees verder...

15 april 2020 08:35

Een fokker van Engelse Bulldogs moet per direct stoppen met het fokken van deze kortsnuitige honden. Na een handhavingsverzoek van Dier&Recht, is door de NVWA een overtreding van de wet vastgesteld. Een duidelijk signaal naar alle fokkers: er mogen in Nederland alleen nog honden worden gefokt mét een snuit. Dit is een fantastische overwinning voor de honden, die is behaald dankzij jullie steun: bedankt hondenvrienden!

Lees verder...

14 april 2020 15:56

De overheid moet in 2020 maar liefst 25 procent CO2 reduceren ten opzichte van 1990. Dat is de uitspraak van de Rechtbank en het Hof Den Haag in de Klimaatzaak van Urgenda. In reactie op deze uitspraak stellen ruim 800 organisaties 54 praktische maatregelen voor, die het kabinet kunnen helpen bij het nakomen van dit belangrijke klimaatvonnis. De beoogde CO2-reductie is nog steeds mogelijk! Ook Varkens in Nood en Dier&Recht pleiten voor deze maatregelen.

Lees verder...

10 april 2020 11:30

Jaarlijks worden er in Nederland 500 miljoen broedeieren geproduceerd voor vleesproductie, daarvan is 83 procent bestemd voor de export. Door de uitbraak van het coronavirus zijn er op dit moment minder vluchten om de pasgeboren kuikens te vervoeren. Miljoenen kuikens worden nu afgemaakt omdat ze niet vervoerd kunnen worden. 

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht