Plannen melkveehouderijsector in stroomversnelling

Kalfjes

De melkveehouderijsector gaat plannen om de kalversterfte terug te dringen versneld uitvoeren, aldus een woordvoerder van LTO. Dit is een tweede campagnesucces, nadat de NVWA eerder al liet weten extra onderzoek te gaan doen.

Volgens LTO is de sector al bezig met plannen om de kalversterfte aan te pakken. Deze zouden mogelijk in 2018 worden uitgevoerd, maar door alle aandacht voor het probleem van de torenhoge kalversterfte is de sector al direct met de plannen aan de slag gegaan. LTO geeft aan dat melkveehouders te vaak niet weten hoe hoog de sterfte op hun bedrijf is. Het is een boekhoudkundig getal, maar het zegt de meesten niet zo veel. Bij zo'n 10% van de melkveehouderijen is de kalversterfte extreem hoog volgens de bedrijfsgegevens, maar het is dus maar de vraag of men daarvan op de hoogte is.

Een onderdeel van de plannen is om ieder kalf individueel te volgen, vanaf de geboorte tot het moment van de slacht. Met zo'n systeem wordt het belangrijker om het kalf een goede start te geven, omdat gezondheidsproblemen anders later op het vleeskalverbedrijf opvallen. De bewustwording van de bedrijfseigen kalversterfte en de gezondheid van de kalfjes maanden later kunnen een goede stap zijn om de sterfte onder kalfjes snel te verminderen.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht