Paardensector beperkt paardenwelzijn in eigen keurmerk

Paard in een stal

Op het Horse Event 2018 presenteerde de Sectorraad Paard het Keurmerk Paard en Welzijn 2.0. Het keurmerk heeft twee belangrijke minpunten: het is niet verplicht en de criteria zijn veel te zwak.  Het keurmerk lijkt daarom voornamelijk gericht op het bevorderen van het welzijn van paardenhouders.

Wat is er mis?

In Misstanden op de Manege hebben wij de ernst van de situatie voor het dierenwelzijn in maneges uitgebreid aangetoond. De paardensector moest daarom dringend aan de slag om de manegepaarden te beschermen. Maar het Keurmerk Paard en Welzijn 2.0 stelt zelfs lagere eisen aan paardenwelzijn dan de oude versie en dan de Gids voor Goede Praktijken (door de sector opgesteld in 2011). De aanbevelingen van de  Raad voor Dierenaangelegenheden en de Dierenbescherming (respectievelijk in 2003 en 2011) worden volledig genegeerd.

Waarom deugt het keurmerk niet?

Een keurmerk is meestal geen oplossing om paardenleed te voorkomen. In België bestaat sinds 2014 het keurmerk Equilabel. De invoering daarvan heeft niet geleid tot grootschalige verbeteringen in de situatie van paarden. Het nieuwe keurmerk 2.0 stelt bijzonder lage eisen, zoals:

  • Paarden hoeven maar een half uur per dag te lopen
  • Paarden mogen slechts om de 10 uur ruwvoer krijgen, mits ze dan niet langer dan 6 uur zonder staan
  • Fysiek contact met andere paarden is niet verplicht, enkel snuffelen door de tralies is voldoende 
  • Stands (of aanbindstallen) zijn toegestaan
  • Een uitkijk luik als wordt gerekend als 1.5 meter extra stal oppervlak, hierdoor kan de ligruimte van het paard veel te klein zijn

Wat willen wij?

Zelfregulering van de sector faalt. In reactie op de misstanden is de branche vooral bezig met het versoepelen van de regels, ten koste van de paarden. Dat is onacceptabel!

Wij willen dat Het Paardenbesluit van 2011, dat al door de Tweede kamer is aangenomen, de wettelijke minimum norm wordt. Paarden moeten dan minimaal vier uur los kunnen lopen, in groepen gehuisvest zijn en gevrijwaard zijn van eindeloze verveling.

Help de manegepaarden en teken de petitie!

Vind jij ook dat paarden wettelijke bescherming verdienen? Teken dan ook de petitie voor minimale wettelijke eisen in de paardenhouderij.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)