In hoger beroep tegen de Raad van Beheer

Franse buldog

De Reclame Code Commissie heeft onze klacht over de Campagne Stamboomhond van de Raad van Beheer afgewezen. Positief was dat de RCC oordeelde dat de campagne wel degelijk onder het begrip 'reclame' valt, maar de commissie vond deze niet misleidend. Wij zijn het niet eens met dit oordeel en zien ook andere onjuistheden in de uitspraak. Om dit recht te zetten, gaan we in beroep. Het eindoordeel is daarmee nog niet geveld.

Klacht tegen campagne Stamboomhond

Eerder dienden we een klacht in tegen de Campagne Stamboomhond van de Raad van Beheer. In die campagne wordt de stamboomhond neergezet als ‘zorgvuldig gefokt’ en aangeprezen als de beste keus wanneer je een hond wil aanschaffen. De suggestie wordt gewekt dat deze honden gezonder zijn dan een hond zonder stamboom of een kruising. Wij vinden dat misleidend. Bovendien wordt er essentiële informatie met betrekking tot erfelijke aandoeningen weggelaten. De Reclame Code Commissie heeft onze klacht nu afgewezen, maar we geven niet op want we zijn het niet eens met hun conclusie.

Positieve onderdelen

Ondanks de afwijzing, zien we wel wat lichtpuntjes. De Reclame Code Commissie begint de uitspraak met de vaststelling dat de campagne wel degelijk kan worden gezien als reclame in de zin van de Nederlandse Reclame Code. De folder met de titel "De stamboomhond een hond uit een goed nest!" wordt bestempeld als een folder met een duidelijk denkbeeld dat de lezer wordt aangepraat.

Afwijzing

Ook schreef de Reclame Code Commissie dat de "gemiddelde consument rekening zal houden met het feit dat de mededelingen eenzijdig van aard zijn en dat geen sprake is van informatie met een objectief karakter die is bedoeld om de consument volledig en evenwichtig te informeren".  Dat is een merkwaardige conclusie nu de Raad van Beheer juist aanvoerde dat het gaat om objectieve voorlichting zonder commerciële reclamedoeleinden. De RCC oordeelde verder dat er geen essentiële informatie is weggelaten. Ze gaan daarmee voorbij aan het feit dat er sprake is van inteelt door raszuiver fokken, dat 40% van de jonge rashonden een erfelijke aandoening heeft en dat de Raad van Beheer hier (grotendeels) over zwijgt.

Hoger beroep

Dier&Recht laat het er daarom niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij het College van Beroep. We denken alsnog een goede kans te maken. 

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht