Dode dieren in de stal

Bij de NVWA zijn zo’n driehonderd veehouderijen bekend waar stelselmatig de welzijnswetten worden overtreden. Ondanks verscherpt toezicht wordt er nauwelijks opgetreden tegen de voortdurende misstanden op deze risicobedrijven.

Dode dieren
De rapporten die inspecteurs van de NVWA in 2017 en begin 2018 opmaakten op risicobedrijven, zijn vaak schrijnend. Bij één op de tien inspecties troffen ze dode dieren aan die niet bij de juiste instanties waren aangemeld, niet op de daarvoor bestemde kadaverplaats waren neergelegd of niet afgedekt waren. Dit is verboden. Bovendien werden de kadavers vaak gevonden op plekken waar zich ook levende koeien en schapen bevonden. Afschuwelijk voor die dieren. Volgens de inspecteur vormt dit ook nog eens een groot gevaar voor de levende dieren:

“85 schapen werden onder onvoldoende hygiënische omstandigheden gehouden doordat in hun leefruimte kadavers en delen van kadavers werden aangetroffen. Deze kadavers en delen van kadavers waren voor een gedeelte ook aan het ontbinden en gedeeltelijk niet afgedekt.”

Op meerdere probleembedrijven zijn ook massagraven aangetroffen: de boer kon de ophaaldienst niet meer betalen, of was bang dat de hoge sterftecijfers zouden opvallen, waardoor de melkfabriek de melk niet meer zou willen ophalen. Het is overduidelijk dat de situatie in deze gevallen dramatisch uit de hand was gelopen, en dat de dieren daar ernstig onder lijden.

Wet is wet
We hebben in Nederland wetten die dieren moeten beschermen. Zijn die wetten geweldig? Nee, wat ons betreft mogen ze véél strenger! Structureel dierenleed is in veel gevallen wettelijk toegestaan. Maar: die paar wetten die de dieren wél in bescherming nemen, moeten toch op zijn minst gehandhaafd worden?! In wat voor maatschappij leven we, als zelfs zeer ernstige overtredingen keer op keer kunnen plaatsvinden onder het toeziend oog van de handhavende instantie NVWA?

Teken de petitie
Hier móét een eind aan komen. Veehouders die in de problemen zitten en daardoor hun dieren niet meer verzorgen, hebben hulp nodig. Maar bovenal moeten per direct de dieren uit hun onwettige, dieronterende situatie worden gehaald. Want ieder dier verdient toch bescherming?

Help ons de minister over te halen veel sneller en beter in te grijpen bij ernstige dierverwaarlozing en teken nu de petitie!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht