Misstanden NVWA

Misstanden NVWA

 • In 2006 bracht een klokkenluider ernstige misstanden in kippenslachterijen aan het licht. Lees meer >

 • In 2007 volgden we een Nederlands veetransport volgepropt met biggen. 13 biggen overleefden de reis niet. Lees meer >

 • Op de veemarkten in Leeuwarden en Utrecht constateerden wij ernstige mishandeling van koeien. Lees meer >

 • Uit ons overtredingenonderzoek 2012 blijkt dat jaarlijks 1 tot 3 miljard overtredingen onbestraft blijven. Lees meer >

Functioneren NVWA

Voedselschandalen, gesjoemel in slachterijen, slechte controles; het is niet iets van alleen de laatste jaren. Al in 2006 publiceerden wij rapporten over ernstige misstanden in slachterijen, toonden wij videobeelden van overvolle varkenstransporten en dierenmishandeling op veemarkten. 

In 2008 kwamen wij in het bezit van een intern NVWA-rapport. Uit het rapport bleek dat de controles bij slachterijen en veetransporten ernstig tekortschoten, met grote gevolgen voor dierenwelzijn en volksgezondheid. Ook onthulden klokkenluiders ons dat slachterijen een intern alarmsysteem hebben om controles te ontduiken.

Sindsdien is er weinig veranderd. Zo blijkt uit onze overtredingenonderzoeken uit 2012 en 2014 dat jaarlijks rond de 2,5 miljard overtredingen onbestraft blijven.

Rapport overtredingen vee-industrie

Samenvatting – Intern rapport over disfunctioneren NVWA, januari 2007

Volledige rapport – Intern rapport over disfunctioneren NVWA, januari 2007

De conclusies van het intern rapport functioneren NVWA, januari 2007: 

 • Volgens haar eigen rapport functioneert de NVWA slecht, vooral als het gaat om controle op dierenwelzijn
 • Dierenartsen die voor de NVWA werken ontbreekt het aan motivatie en deskundigheid. Ze zijn onbekwaam voor de uitvoering van hun taak. Bekwame en gemotiveerde dierenartsen staan onder sterke druk om mee te werken aan overtreding van de wet. In het rapport wordt gesproken over intimidatie.
 • De naleving van de regels door het bedrijfsleven bij internationale diertransporten (vooral varkens en schapen) is slecht.
 • De vleessector, vooral malafide transporteurs van vee, profiteert van het gebrek aan controle.
 • Notoire recidivisten bij veetransporten wordt geen strobreed in de weg gelegd. Het systeem is zodanig opgezet dat er geld verdiend moet worden aan het verschaffen van exportvergunningen. Hierdoor zijn de dierenartsen zodanig verbonden geraakt met de vleessector dat onafhankelijkheid bij controle ver te zoeken is.
 • Gebrek aan toezicht en handhaving zorgt voor grote veterinaire risico’s (verspreiding van besmettelijke ziektes).
 • De afgelopen jaren hebben controles nimmer geleid tot effectieve straffen

Zembla 2013 – keuring van vlees laat nog altijd te wensen over

Door misstanden aan het licht te brengen, veroorzaken we beweging bij de politiek, overheid en in de vleessector. Helpt u ons mee? Word dan nu donateur!

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht