Honger in de stallen

Honger in de stallen

  • Zeugen, de moeders van onze vleesvarkens, lijden honger

  • Het tongspelen is een teken van chronische honger

  • Stal met vleeskuikenouderdieren. Deze kippen hebben continu honger.

  • Door verveling, stress en honger vertonen zeugen gestoord gedrag, zoals "stangbijten"

Miljoenen kippen en varkens in de vee-industrie hebben chronisch honger. Het gaat hier om de ouders van onze vleeskippen en vleesvarkens. Zij worden op een hongerdieet gezet om meer nakomelingen te produceren. Het gevolg van dit dieet: een chronische drang naar voedsel, gestoord gedrag en ernstige gezondheidsproblemen. Dier&Recht bracht samen met Varkens in Nood deze misstanden in de publiciteit. En met resultaat! Moedervarkens krijgen speciaal welzijnsvoer, waardoor zij aanzienlijk minder honger lijden.

Waarom is er honger?

Vleeskippen en vleesvarkens worden gefokt om in een zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk te groeien. Hoe meer vlees er aan een dier zit, hoe meer het dier oplevert. Vleesvarkens en vleeskippen zijn dan ook dol op eten én deze genetische eigenschap zit ook in hun ouders. De ouders mogen echter niet veel eten, zij moeten immers in hoog tempo reproduceren. Ze worden daarom op hongerdieet gezet.

Is dat wettelijk gezien wel toegestaan?

Volgens het 'Besluit welzijn productiedieren' hebben dieren recht op voldoende en geschikt voedsel, mag het toegediende voer geen onnodig lijden veroorzaken en moet het voer passen bij de fysiologische behoeften van dieren. Een hongerdieet is dus eigenlijk in strijd met de Nederlandse wetgeving, maar wordt helaas gedoogd.

Hoe zit het met de andere dieren, hebben zij ook honger?

Dieren die niet gehouden worden voor de voortplanting, zoals melkkoeien, vleeskalveren, vleesvarkens en vleeskuikens, krijgen juist heel veel voer. Toch zijn er ook bij deze dieren veel welzijnsproblemen, juist doordat ze té energierijk, maar eenzijdig voedsel krijgen. Koeien lijden bijvoorbeeld aan pensverzuring, varkens hebben in groten getale maagzweren en veel kalveren lijden aan bloedarmoede omdat ze speciaal voor de export gefokt worden voor hun 'blanke' vlees.

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht