Halal vlees

Halal vlees

  • De Koran vermeldt dat een jong dier niet van zijn moeder mag worden gescheiden. Halal vlees komt echter uit de vee-industrie; hier worden kalfjes na één dag bij de moeder weggehaald.

  • Volgens de Koran hebben dieren recht op een fysiek waardig leven. Halal-kip komt echter uit de vee-industrie: hier is 50% van de kippen kreupel door snelle groei en barre leefomstandigheden.

  • Volgens de Koran mag een dier geen pijn berokkend worden. Halal-geitenvlees komt uit de gangbare geitenhouderij: hier sterft door ziekte en stress > 30% van de lammeren.

  • De Koran vermeldt dat dieren niet in het bijzijn van andere dieren gedood mogen worden. In de praktijk is dit eerder regel dan uitzondering.

  • De Koran vermeldt dat moeder en jong niet gescheiden mogen worden. Maar halal kip én eieren komen uit de vee-industrie; hier worden kippen op een lopende band geboren, zonder moeder.

Vlees met een halal-keurmerk is vaak niet halal (rein). Dit concluderen tal van islamdeskundigen in het rapport ‘Vlees eten in de islamitische traditie’. Het halal vlees is vrijwel altijd afkomstig van dieren uit de vee-industrie. En de wijze waarop er in de vee-industrie met dieren wordt omgegaan, is in strijd met de diervriendelijke voorschriften in de islamitische geschriften. 

Volgens islamdeskundigen is alleen biologisch vlees halal. Veel moslims zijn hier echter niet van op de hoogte. Consumenten denken ten onrechte dat ze halal vlees kopen en eten.

Wat zeggen de islamitische geschriften over dieren

Een respectvolle omgang met dieren is een belangrijk onderwerp in de Koran en dus in de islam. De Koran en andere islamitische geschriften melden in verschillende passages dat dieren beschermd moeten worden. Concreet betekent dit dat:

  1. het verboden is jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in Nederland worden vrijwel alle vleeskalveren direct na de geboorte bij de moeder weggehaald. En jonge vleeskippen zien hun moeder helemaal niet. Ze worden geboren op een lopende band. 
  2. dieren alleen gedood mogen worden als er een noodzaak voor bestaat. In de (leg)kippenindustrie worden miljoenen haantjes gedood omdat ze geen eieren leggen én niet voldoende vlees opleveren. Dit gebeurt uit winstoogmerk en niet uit noodzaak.
  3. dieren volgens de islam niet opgesloten mogen worden, maar opsluiting is in de vee-industrie eerder regel dan uitzondering. 

Lees meer over de Islamitische visie op omgang met dieren in het volledige Dier&Recht rapport: 'Vlees eten in de islamitische traditie'.

English summary: 'Eating meat in the Islamic tradition'

Wat voor vlees mag wél?

Alleen de manier waarop schapen en (in mindere mate) melkkoeien gehouden worden, is vanuit het islamitisch standpunt acceptabel. Schapen en koeien leven namelijk vaak buiten, waar ruimte is voor hun natuurlijke gedrag en behoeften. Ook biologisch vlees, dat wil zeggen van dieren die ruimte hebben gehad en waarvan de behoeften gerespecteerd werden, wordt daarom als halal gezien.

Het CMO - een islamitische koepelorganisatie die namens diverse moslimgroeperingen contact onderhoudt met de overheid - en vele moslims zijn van mening dat halal-certificering veel beter moet gebeuren. Het zou recht moeten doen aan het diervriendelijke karakter van de islam.

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht