Veelgestelde vragen kalveren

Kalfjes die overbodig zijn in de melkindustrie staat inderdaad een miserabel leven te wachten in de kalverhouderij, dus misschien is euthanasie op jonge leeftijd, hoe gek het ook klinkt, wel diervriendelijker dan een leven in een kale stal tot de slacht. Maar lichte kalfjes die geëuthanaseerd worden, worden vervangen door honderdduizenden geïmporteerde kalveren met een hoger gewicht, soms zelfs uit verre landen als Litouwen en Polen. Deze horen eigenlijk nog gezoogd te worden door hun moeder, maar in plaats daarvan gaan ze op transport. Kalveren hebben nooit geleerd om gebruik te maken van de nippels waardoor ze water kunnen drinken, dus op de soms lange reizen hebben ze vaak enorme dorst.

De meeste kalveren die in Nederland vetgemest worden, zijn bestemd voor de export, het gaat dan meestal om wit kalfsvlees. Het vlees blijft wit door de dieren opzettelijk bloedarmoede te bezorgen. Een ieder die aan bloedarmoede lijdt, weet hoe veel leed dit veroorzaakt. Dat de kalverhouderij een zieke bedrijfstak is, moge duidelijk zijn.

Het doodspuiten van de kalfjes is dus slechts een onderdeel van een veel groter probleem. Sinds het melkquotum is losgelaten, dreigen steeds meer lichte, maar gezonde kalfjes een spuitje te krijgen. Euthanasie van lichte kalveren werkt het vervoer en de import van kalveren in de hand. Ook daarom verzoeken we de politiek het doden van de kalfjes aan banden te leggen.

Deel deze pagina