E-mail aan NVV, LTO en KNMvD

Aan alle varkenshouders, melkveehouders en veeartsen van Nederland,

Voor de winning van vruchtbaarheidshormonen die gebruikt worden in onze varkens- en melkveehouderij moeten paarden in Zuid-Amerika het zwaar ontgelden. Middelen als Fertipig, Folligonan, Gestavet en Syncrostim bevatten PMSG, een hormoon dat wordt gewonnen uit het bloed van drachtige merries op bloedboerderijen in Zuid-Amerika. Sinds eind 2014 is het in de Europese Unie verboden om voor dit doel bloed af te tappen bij paarden. Sindsdien importeren farmaceutische bedrijven als CEVA, IDT Biologica, HIPRA en Zoetis deze hormoonproducten uit Argentinië en Uruguay. Op deze manier wordt de Europese dierenwelzijnswetgeving omzeild.

Tienduizenden drachtige merries worden systematisch mishandeld. Op hardhandige wijze worden er grote hoeveelheden bloed bij hen afgenomen, zonder enige zorg voor hun welzijn en gezondheid of dat van hun veulens. Na zo'n vijf maanden dracht, als PMSG niet langer in hun bloed aanwezig is, volgt vaak een pijnlijke, met de hand opgewekte abortus. De merries lijden aan ernstige bloedarmoede en lopen door een verlaagde weerstand veel infecties op. Medische zorg is er niet, ongeveer 25 procent van de dieren sterft. 

Dit alles voor de productie van een middel dat voor Europees vee vrijwel nooit een medische noodzaak heeft. Het wordt voornamelijk ingezet als managementmaatregel of uit economische motieven. De KNMvD benadrukte al in 2013 dat dit onwenselijk is. In plaats van het vee steeds verder ‘aan te passen’ aan de (niet optimale) omstandigheden in de veehouderij, zouden de oorzaken van de vruchtbaarheidsproblemen moeten worden aangepakt.

De Nederlandse politiek moet aandringen op een Europees importverbod van PMSG, aangezien EU-landen behoren tot de belangrijkste importeurs ervan. Zo'n verbod komt echter pas tot stand als een meerderheid van de EU-landen en de Europese Commissie ermee instemmen.

Daarom roep ik u, Nederlandse melkveehouders, varkenshouders en veeartsen, op om direct te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten! U weet hoeveel dierenleed er aan deze middelen kleeft. Ik vraag u om uw invloed aan te wenden, en bovendien om bij farmaceuten te vragen naar synthetische alternatieven. 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Ja, ik teken nu tegen het aftappen van bloed bij paarden!

In Zuid-Amerika worden bij tienduizenden drachtige merries grote hoeveelheden bloed afgetapt om het hormoon PMSG te winnen. Dit hormoon wordt in ons land gebruikt om de vruchtbaarheid van zeugen en melkkoeien te verhogen. Het aftappen gebeurt zonder enige zorg voor het welzijn en de gezondheid van de merries of hun veulens.

Wij vinden het onacceptabel dat bij Zuid-Amerikaanse paarden bloed wordt afgetapt voor de Europese vee-industrie. Roep samen met ons Nederlandse varkenshouders, melkveehouders en dierenartsen op om te stoppen met het gebruik van middelen die PMSG bevatten.

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht