Dier&Recht vergroot bewustwording paardenwelzijn in de paardenhouderij

Onderzoek maneges
Begin 2018 deed Dier&Recht onderzoek naar het welzijn van paarden op maneges. Het onderzoek was gericht op de verschillen tussen de natuurlijke behoeftes van paarden en de gebruikelijke manieren van huisvesten. Verschillende knelpunten kwamen aan bod, zoals het te lang in dichte stallen staan, het tekort aan ruwvoer en het gemis aan sociaal contact. Deze misstanden kwamen uitgebreid aan bod in het nieuws en zijn ook door de paardensector zelf opgemerkt. De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), waarbij ongeveer een derde van de maneges is aangesloten, nam de klachten zeer serieus op. Meerdere malen hebben we met hen besproken hoe het welzijn kan verbeteren op de maneges die bij hen zijn aangesloten. Er is ook een brief gestuurd naar de betrokken maneges met informatie over hoe zij kunnen verbeteren en daar is door een aantal van hen zeer goed op gereageerd. Drie maneges die voorheen geen FNRS lid waren zijn lid geworden bij de FNRS, dit betekent dat ze zich committeren aan hogere welzijnseisen dan het wettelijk minimum.  Ook heeft één manege door onze campagnebeelden de smalle stands eerder dan gepland, vervangen door iets grotere boxen.

Politieke acties en informeren
Dier&Recht heeft met de campagne de bewustwording over paardenwelzijn een grote impuls gegeven en de druk opgevoerd om de leefomstandigheden van paarden te verbeteren. Onze petitie voor minimale wetgeving in de paardenhouderij werd ruim 25.000 ondertekend. Naar aanleiding van ons onderzoek zijn Kamervragen gesteld en is een Algemeen Overleg gehouden met minister Schouten. Helaas komt er voorlopig geen wet voor paardenhouders en is de handhaving nog steeds minimaal, het is dus belangrijk om door te gaan met het informeren van paardeneigenaren en het openbaren van misstanden in de sector!

Niet alleen manegepaarden zijn de klos
De problemen met de huisvesting blijven niet beperkt tot manegepaarden. Het onderzoek van Dier&Recht toont aan dat ruim de helft van de gestalde paarden op maneges, eigendom is van particulieren. Deze dieren komen vaak nog minder uit hun stal dan manegepaarden. Sommige paarden staan zelfs jaren achtereen eenzaam binnen in de stal en mogen sporadisch rollen in een stoffige binnenbak.

Na de voorlichting aan maneges is het nu zaak om het paardenwelzijn onder de aandacht te brengen van particulieren en de paardensport! Help je mee?

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht